Doğum Tarihi: 1974

Öğrenim Durumu:

1985 – 1992  İstanbul Özel Amerikan Robert Lisesi

1992-1998   İstanbul Üniversitesi  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İngilizce programı)

1998-2004 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı / Uzmanlık

2008-2013 İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) / PhD

2011 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (ilk ihdas) / Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Yan Dal Uzmanlığı

2011 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum /Doçentlik

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve  Danışman(lar)ı :

Asetilsalisilik asit (ASA) ve selektif COX-2 blokerlerinin normal endometriyum, endometriozis ve endometriyum kanseri hücre kültürlerinde hücre proliferasyonu, implantasyon yeteneği ve kinetikleri üzerine etkileri; Danışman: Prof. Dr. Ergin Bengisu

Görevler:

Dr.Ar.Gör. (Asistan Doktor) İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı  1998-2004

Dr.Ar.Gör. (Uzman Doktor) İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 2004-2011

Tbp. Atğm – Tbp. Tğm. 3. Komando Tugay Komutanlığı, 30 Yataklı Seyyar Cerrahi Hastanesi, Siirt 2006-2007

Robotik Cerrahi Programı Florida Hospital, Orlando, Florida, ABD Kasım-Aralık 2012

Öğretim Üyesi (Doçent Dr) İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 2011 – ….

Tez Projelerinde Yaptığı Görevler :

  • Uzmanlık Tez Yönetici Yardımcılığı Endometriyum ve over kanserinde in vitro bromodeoksiüridin işaretleme indeksinin prognostik etkenlerle karşılaştırılması;  Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Dr. Yasemin Doğan; Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Yavuz Salihoğlu İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
  • Uzmanlık Tez Yönetici Yardımcılığı Endometriyum kanseri teşhisinde prolaktinin ve diğer hormonların serum değerlerinin diyagnostik tümör belirteci olarak araştırılması Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Dr. Özgüç Takmaz;Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Sinan Berkman İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
  • Uzmanlık Tez Yönetici Yardımcılığı Endometrial biyopside sinir liflerinin endometriozis tanısındaki yeri Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Dr. Cihan Çetin;Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Hasan Serdaroğlu İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
  • Moleküler Tıp Bilim Dalı Doktora Tezi Sorumlu Araştırıcı Nükleer faktör kappa B (NFKB) genetik varyantlarının endometriyum kanseri hastalık parametreleri üzerine etkileri       Tez Koordinatörü ve Danışmanı: Prof. Dr. Bedia Ağaçhan İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Moleküler Tıp Bilim Dalı
  • Uzmanlık Tez Yöneticiliği Kardiyak anomalilerin duktus venozus ve aort istmus dopplerine etkisi Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Dr. Gülşah İlhan İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

İdari Görevler :

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İntörn Doktor Eğitim Sorumlusu (2005-2014)

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu, “Hayatın Evreleri” dilimi Klinik Bilim Koordinatörü (2012-Halen)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD)

European Society of Gynaecological Oncology (ESGO)

Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği (TRSGO)

Jinekolojik Endoskopi Derneği (JED)

Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği

Adolesan Sağlığı Derneği

Verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yüksekokulu / Kadın Genital Anatomisi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yüksekokulu / Sık Görülen Jinekolojik Sorunlar ve Jinekolojide Yapılan İncelemeler

İstanbul Tıp Fakültesi 4.sınıf / Üreme Fizyolojisi

İstanbul Tıp Fakültesi 4.sınıf / Tromboembolizm, Amniyos sıvı embolisi ve DIC

İstanbul Tıp Fakültesi 4.sınıf / Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar

İstanbul Tıp Fakültesi 4.sınıf / Jinekolojik Onkolojide Muayene ve Tanı Yöntemleri

İstanbul Tıp Fakültesi 4.sınıf / Adneksiyel kitleler (2013-2014)

İstanbul Tıp Fakültesi 4.sınıf /    Over Tümörleri (2013-2014)

İstanbul Tıp Fakültesi 3.sınıf / Kadın-Doğum’a Giriş ve Anatomi

İstanbul Tıp Fakültesi 1.sınıf Hayatın Evreleri Dilimi Gebelik ve Doğum Öncesi Takip

Doğuma Hazırlık

Doğum ve Postpartum Dönem

Menopoz

Randevu Al