Ödüller :

  • Acar D, Kütük S, Topuz S, İyibozkurt AC, Akgül C. Polikistik over sendromlu hastalarda hs-CRP, SICAM-1, SVCAM-1 ve sE-Selektin düzeyleri. Türkiye Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Ulusal Eğitim Sempozyumu 25-29 Ekim 2007, Antalya. Bildiri 3.lük ödülü
  • Akhan SE, Oskay U, Alıcı E, İyibozkurt C, Topuz S, Yalçın Ö. The factors affecting female sexual function and the relation with different contraception methods. The 9th Congress of the European Society of Contraception, 3-6 Mayıs 2006, İstanbul. Bildiri 1.lik ödülü
  • A. C. İyibozkurt, İ. H. Kalelioğlu, S. Gürsoy, G. Karahan, 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi dahilinde “Üçüncü trimesterde preeklamptik ve normotensif gebelerde interlökin-10, interlökin-11 ve leukemia inhibitory factor düzeylerinin karşılaştırılması” başlıklı bildiri ile poster bildiri dalında üçüncülük ödülü. Antalya, Türkiye, Mayıs 2010
Randevu Al