İdrar Kaçırma Tedavisinde Sling (Hamak) Yöntemi

İdrar Kaçırma Tedavisi
23 Ekim 2018
İdrar Kaçırma Teşhisi ve İdrar Kaçırma Ameliyatı
23 Ekim 2018

Genç, yaşlı, çocuk, yetişkin pek çok kişinin muzdarip olduğu idrar kaçırma sorunu günlük hayatı olumsuz etkilemektedir. Gün içinde gülme, öksürme, oturma, ağır bir şey kaldırma gibi durumlarda, tuvalete yetişemeden idrar kaçıran kişilerin bu sorunun tedavisi için bir uzmana başvurmaları gerekir. Günün rutini içinde standart işler yapılırken istemsiz olarak idrarını kaçıran kişilere uygulanan çok sayıda tedavi yöntemi bulunmaktadır. İdrar kaçırma sorunu idrar yolları, kalın bağırsak ya da genital organ yoluyla olabilmektedir. Bu problem kadın, erkek her iki cinste farklı sebeplerden dolayı görülebilen ve tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. İdrar kaçırma problemi için seçilecek tedavi yöntemi bu soruna neden olan etkene göre belirlenmektedir. İdrar kaçırma; kas, sinir güçsüzlüğüne bağlı, idrar kesesinin kontrolsüz kasılması gibi sorunlardan biri ya da her ikisinden kaynaklanabilir.

İdrar kaçırma tedavisinde Sling (Hamak) yöntemi nasıl uygulanır?

Üretral hipermobilite ve intrinsik sfinkter yetmezliği nedeniyle gerçekleşen stres tipi idrar kaçırma rahatsızlığının tedavisinde Sling yöntemi kullanılır. Bu tedavi yönteminde kişinin kendi dokusu ya da farklı dokular kullanılarak mesanenin boynuna hamak şeklinde destek yapılmaktadır. Öksürme, hapşırma, oturup, kalkma gibi günlük rutin işler yapılırken idrar kaçırmayı önlemede mesaneye yerleştirilen askılar çok etkili olmaktadır. Sling yönteminde günübirlik ameliyatlarla, genel anestezi uygulanmadan, sadece lokal anestezi ile idrar kaçırma sorunundan kurtulmak mümkün olabilmektedir. Günümüzde Tension-free sling ve Konvansiyonel sling cerrahisi olarak iki ayrı Sling (hamak) yöntemi bulunmaktadır. Hastanın durumu göz önünde bulundurularak uygun Sling yöntemi seçilir. Ancak sling yönteminin uygulandığı bazı hastalarda 1-3 gün arasında sonda takılabilir, tüm hastalara vajinal tampon yerleştirilir, tampon ameliyatın gerçekleştirildiği akşan ya da ertesi gün çıkarılır.

Tension-free sling nedir, nasıl uygulanır?

Tension-free sling yönteminde dikiş kullanılmamaktadır. Kurdela şeklindeki sentetik sling materyali insan dokusuna yapışır, etrafında meydana gelen skar dokusu ile mesanenin boynunda askı görevi görür. İdrar birikip hastanın karın içi basıncı arttığında üretra sling üzerine biner, üretra içi basınç artar ve bu sayede hastanın idrar kaçırması engellenir. Tension-free sling yöntemi, hastanın şikayetlerini ortadan kaldırabilmesi ve olumsuz bir etkiyle karşılaşılmaması açısından geleneksel yöntemlerden çok daha başarılıdır. Bu yöntemde hasta öksürtülür ve idrar kaçırmadığı pozisyonda sling yerleştirilir. Operasyon lokal anestezi ile yapıldığından hasta acı, ağrı hissetmemektedir ve hasta aynı gün hastaneden çıkabilmektedir.  Tension-free sling yönteminde uzun vadeli başarı oranı yaklaşık % 95 civarındadır. Yöntemin uygulamasında kullanılan malzemelerin çok yüksek fiyatlarda olması dışında bir problem görülmemektedir.

Konvansiyonel sling cerrahisi nedir, nasıl uygulanır?

Konvansiyonel sling cerrahisinde; sling materyalleri vajinaya yerleştirilir, ardından karında açılan küçük bir kesik ile karın duvarına dikiş yoluyla tutturulur. Konvansiyonel sling cerrahisi, kesik ve dikiş işlemlerini içerdiğinden hasta için dezavantajları daha fazla olan bir yöntemdir. Hastanın bir süre yatması gerekir, iyileşmek uzun sürer. Bu sebeple idrar kaçırma rahatsızlıklarında Konvansiyonel sling cerrahisi yerine, Tension-free sling tercih edilmektedir.

Randevu Al