Robotik Cerrahi İle İlgili Sorulan Sorular
24 Ekim 2018
Robotik Cerrahi
24 Ekim 2018

Robotik cerrahi operasyonları tıpta birçok alanda kullanılmaktadır. Robotik cerrahi operasyonları üroloji bölümünde oldukça yaygın şekilde kullanılır. Prostatın alınması ve prostat kanserinde robotik cerrahi uygulamaları çoğunlukla tercih edilir. Bunların dışında böbrek kanseri olan hastalarda da Da Vinci robotik cerrahi sistemlerini kullanmak oldukça mümkün. Bileşkenin olması gerekenden dar olması ya da mesanede kanser saptanması durumunda da robotik cerrahi uygulamaları kullanılabilir. Rahim ve rahim ağzı kanserleri için operasyonlar robotik cerrahi uygulamaları ile gerçekleşebilir.

Obezite cerrahisinde de robotik cerrahi uygulamaları karşımıza çıkar. Hastanın aşırı kilolu olması ve dokunun normalden yağlı olması karın içerisinde yapılması gereken ameliyatı oldukça güçleştirir. İşte bu kısımda robotik cerrahi sistemi oldukça önem teşkil eder. Robotik cerrahi operasyonları ile obezite ameliyatları çok daha kolay uygulanabilmektedir. Risk Da Vinci robotik cerrahi sistemi ile riskler minimuma indirilir.

Genel cerrahi alanındaki operasyonları da oldukça etkilidir. Kalın barsak operasyonlarında robotik cerrahi sistemi tercih edilmektedir. Sebebi ise bu alanın yapısından kaynaklanan özelliklerin açık cerrahide güçlük yaşanma sebebi olmasıdır. Leğen kemiğinin iç bölümünün dar olması bu gibi operasyonlarda problemlere sebep olur. Ancak robotik cerrahide hem görüntüyü büyütme imkanı, hem de robotun kolları insan elinin değemeyeceği alanlara erişme şansı bu problemleri ortadan kaldırır. Robotların bu yetenekleri kanserin yerinden tamamen alınmasına da imkan tanır. Bu sebeple kalın barsak ameliyatlarında robotik cerrahi uygulamaları oldukça önem teşkil eder. Mide sorunlarında ve karaciğer ilgili problemlerde de robotik cerrahi uygulamaları kullanılabilir.

Bütün bunların dışında göğüs cerrahisinde uygulanan operasyonlar artık robotik cerrahi uygulamaları ile de uygulanabilmektedir.
Bu gibi operasyonların başarı elde edebilmesi için hem robotik cerrahide uygulanan cihazla, hem de personelin tecrübesi ile yakından ilgilidir.

Robotik cerrahinin kullanım alanları

Ürolojide robotik cerrahi

Robotik cerrahi sistemlerinin en yaygın şekilde kullanıldığı alanların başında üroloji gelmektedir. Dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde, özellikle radikal prostatektomi (prostatın çıkarılması) başta olmak üzere pek çok ürolojik operasyon için cerrahlar robotik cerrahi’yi tercih etmektedir. Dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde, özellikle radikal prostatektomi (prostatın çıkarılması) başta olmak üzere pek çok ürolojik operasyon için cerrahlar da Vinci’yi tercih ediyorlar.

Ürolojide da vinci ile uygulanan operasyonlar: 

 • Robotik Prostat Kanseri Cerrahisi
 • Robotik Böbrek Kanseri Cerrahisi
 • Robotik Piyeloplasti – Üreteroplevik Bileşke Darlıkları Cerrahisi
 • Diğer Ameliyatlar

Kalp ve damar hastalıklarında robotik cerrahi

Yaşam alışkanlıklarını değiştirmenin ve diğer tedavi tekniklerinin işe yaramadığı durumlarda, kardiyovasküler cerrahi yöntemlerine başvurmak en uygun tercihtir. Robotik cerrahinin en sık ve en yaygın olarak kullanıldığı alanların başında kardiyovasküler cerrahi gelmektedir, bu braşta uzun zamandır oldukça başarılı operasyonlar gerçekleştiriliyor. Bu operasyonlar arasında en fazla uygulananlar ise;

 • mitral kapak onarımları,
 • koroner by-pass ameliyatları (özellikle ön yüzeydeki damarların değişiminde),
 • ritim bozuklukları,
 • sağ kapak tamiri,
 • delik tamiri,
 • sağ ve sol kulakçık sorunlarıdır.

Kalp cerrahisinin daha az invazif yöntemlerle birleşmesi ve bu yöntemlerin  kabul görmesi diğer cerrahi alanlara nazaran daha geç ve yavaş olmuştur. Bunda kalp cerrahlarının standart ve klasik yöntemleri ile kendilerini rahat hissetmeleri ve kalp cerrahisinin bu standart teknolojiyle oldukça başarılı olarak uygulanabilmesinde etkili olmuştur. Fakat 1990 senesinden itibaren perkütan  yöntemlerdeki (stent,balon) gelişmeler ve meydana gelen rekabet uzmanları bu kusursuz neticeleri daha az invazif tekniklerle gerçekleştirme uğraşlarına yöneltmiştir.

Robot hangi kalp ameliyatlarında kullanılmaktadır?

 • Mitral kapak tamir ve değişimi
 • Koroner baypas(tek veya iki damar hastaları)
 • ASD kapatılması
 • Aritmi amelyatları
 • Kalp tümörleri

Genel cerrahide robotik cerrahi

Robotik cerrahi sistemlerinin yaygın olarak kullanıldığı branşlardan bir diğeri de genel cerrahidir. Bütün diğer alanlarda olduğu gibi, robotik cerrahi sistemleri hem doktorlara hem de hastalara gerekli  avantajları sağlamaktadır.

Robotik kolorektal cerrahi

Robotik sistem; kolorektal kanserler (kolon ve rektum kanserleri) divertikül, enflamatuar bağırsak hastalıkları başta olmak üzere pek çok kolorektal hastalığın cerrahi tedavisinde uygulanabilir. Özellikle rektum cerrahisinde operasyon bölgesinin çevresinde yer alan sinirlerin korunmasına olanak tanır.

Robotik obezite cerrahisi

Robotik cerrahi uygulamaları obezite hastalarına yapılan cerrahi işlemleri daha kolay bir hale sokarken hastaların günlük yaşantılarına geri dönüş sürelerini de kısaltıyor. Çünkü obezite hastalarındaki geniş ve kalın yağ tabakası cerrahın müdahale imkânını azalttığı için istenilen müdahalenin yapılmasını da zorlaştırmaktaydı.

Robotik cerrahi ile uygulanan obezite operasyonları içerisinde de ilk sırada gastrik by-pass ameliyatları geliyor. Bu yöntem hem midenin küçültülmesine hem de bağırsakların bir bölümünün devre dışı bırakılması ve tüketilen besinlerin emiliminin azaltılmasına olanak tanımlanır.

Bariyatrik (Obezite) cerrahide da vinci robotu

Da Vinci cerrahi robotu laparoskopik cerrahide yaşanan güçlükleri oldukça azaltmaktadır. Robotun en önemli avantajı, üç boyutlu yüksek çözününürlükte görüntü sağlaması ve cerrahi aletlerin el hareketlerini uygulayabilecek şekilde dizayn edilmiş olmasıdır. Cerrah rahat bir şekilde oturarak işlemleri uygular. İleri derecede obezite hastalarında ve daha önce ameliyat geçirmiş hastalarda robotik cerrahinin büyük avantajları vardır. El titremesinin elektronik olarak ortadan kaldırıldığı bu teknikte daha sabit ve net görüntü sağlanabilir. Özellikle son aylarda geliştirilen tek delikten robotickcerrahi yöntemiyle obezite hastalarda da iz bırakmadan cerrahi yapmak mümkün olacaktır.

Jinekolojide robotik cerrahi

Jinekolojik cerrahide; kanser ameliyatları, rahmin çıkarılması, büyük çaplı miyomların alınması ve bunun gibi oldukça ciddi operasyonlar, 2005 senesinden beri uygulanan da Vinci ile başarılı bir şekilde uygulanabiliyor. Jinekolojide robotik cerrahinin en yaygın şekilde kullanıldığı alanlar;

 • rahim ve rahim ağzı kanserleri,
 • rahim çıkartma (Histerektomi),
 • büyük ve çok sayıdaki miyomların çıkartılması (Miyomektomi),
 • sarkan vajen ya da rahmin yukarı asılması (Sakrokolpohisteropeksi),
 • tüp cerrahisi (Yumurtalıklar ile rahmin arasındaki kanalın düzeltilmesi) operasyonları.

KBB’de robotik cerrahi

Robotik cerrahinin, günümüzde başarılı şekilde uygulandığı alanlar arasında kulak-burun-boğaz ve baş-boyun cerrahisi de vardır. TORS (Transoral Robotik Cerrahi) olarak tanımlanan yöntem; ağız, larenks (gırtlak), dil ve bademcik ile ilgili iyi veya kötü huylu tümörlerinin çıkarılmasına imkan tanımaktadır. Robot yardımlı cerrahi yöntem ile, operasyonlar hiçbir kesi uygulanmadan doğal giriş yeri olan ağız yoluyla uygulanabilir. Açık cerrahiye oranla hastalarda çok daha az travma yaşatan robotik cerrahi yöntemi, cerrahlara da, sunduğu büyütülmüş ve yüksek çözünürlüklü görüntü ile hareket yetenekleri fazla olan aletler ile, pek çok sinirin ve damarın yer aldığı bu hassas ve dar alanda daha güvenli bir çalışma imkanı bulunuyor.
Robotik cerrahi ile uygulanan KBB ameliyatlarında müdahaleler, diğer cerrahi alanlarında olduğu gibi 4 kolla değil, 2 ince kol ve bir kamera ile uygulanıyor. Gerekli durumlarda bu kollara lazer başlıkları da ilave edilebiliyor.

Tiroit hastalıklarında robotik cerrahi

Soluk borusunun her iki yanında yer alan tiroit bezinin ameliyatları boyunda estetik açıdan problemlere sebep olan izler açılması anlamına gelmektydi. Oysa da Vinci ile, koltuk altından girerek boyundaki tiroide ulaşılması ve çok büyük guatrların çıkarılması hariç hemen hemen tüm işlemler uygulabilir.

Robotik akciğer cerrahisi

2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nde FDA (Food and Drug Administration) İntuitive Surgical’ın Da Vinci Robot sistemlerinin kalp dışı toraks cerrahisinde kullanılabileceğini bildirmiştir. O tarihten itibaren dünyada yalnızca 3 merkezde akciğer kanseri ameliyatları robot ile yapılmaya başlanmıştır.

Robotun en önemli avantajı açık cerrahide uygulanabilen manevraları kapalı yöntemle yapabilmeye imkan vermesidir. Bir cerrahın robot konsolounda olduğu, diğer cerrahın hastanın yanında olduğu bu teknikte, küçük kesilerden açık cerrahi ile uygulanabilen ameliyatlar uygulanmaktadır. Robotun kamerasının 3 boyutlu olması cerraha diğer kapalı yöntmelerde sağlanması zor olan görüntü kolaylığını ve derinlik hissini vermektedir.

Randevu Al