Robotik Cerrahi
24 Ekim 2018
Seks Kord Stromal Tümör
24 Ekim 2018

Robotik cerrahi, hem hastalara hem de uzmanlara oldukça kolaylıklar sağlar. Açık uygulanan operasyonları oranla robotik cerrahi sistemi tıp dünyasına olduça yenilikler sağlamıştır.

Bu soruya cevap olarak şunları sayabiliriz; ilk olarak robotik cerrahi sisteminde kan kaybı oldukça az bir şekilde gerçekleşir. Yapılan küçük kesilerden müdahale yapıldığı için kanama minimuma düşürülür. Da Vinci robotik cerrahi sistemi ile yapılan özellikle kanser operasyonlarında kanama oldukça az meydana gelir. Bu durum da kan gereksinimini oldukça düşürür. Hem ameliyat esnasında hem de ameliyat sonrasında daha aza ek kana ihtiyaç duyulmaktadır.

Yine hasta tarafından bakarsak müdahale yapılan hastaların daha az acı duyduğunu söylemek oldukça mümkündür. Robotik cerrahi sisteminde açık operasyonlarda olduğu gibi büyük kesiler açılmaz, bu sebeple de hasta operasyondan sonra çok daha az acı duyar.

Hastanede yatış süresi de oldukça azalır. Hasta da vinci robotik cerrahi sistemi ile yapılan ameliyatın ardından hem hastanede çok daha kısa süre geçiriyor, hem de normalhayatına bir o kadar çabuk dönebiliyor.

Da Vinci robotik cerrahi sisteminde karına küçük kesilerden girilir bu sebeple kanama en az orana indirildiği için enfeksiyon riski oldukça azalmaktadır.
Estetik açıdan da çok avantajlıdır; kesiler büyük olmaz, bu sebeple de iz kalma problemi ortadan kalkmış olur. Küçük kesi izleri de zamanla kaybolmaktadır.

Hekimler açısından ise; görüntü yüksek çözünürlükte ve on kat büyütülerek monitöre verilir bu yüzden de hekim, operasyon bölgesini çok daha kolay görebilmektedir. Hekim elinin erişemeyeceği noktalara robotun kolları ile ulaşmaktadır. Bu da büyük bir avantaj sağlayarak ameliyatın başarısını etkiler. Hekim elinin titreme problemi de bu şekilde ortan kalkmaktadır. Robotun kollarının yüksem bir açıya sahip olması ve altı yöne hareket edebilmesi de hekime büyük kolaylık verir.

Robotik cerrahi sistemi Türkiye’de de uygulanmaya başladıktan sonra açık ameliyatlara göre avantajlarının olduğu birçok insan tarafından ortaya konmuştur. Ancak özellikle rahatsızlığı sebebiyle ameliyat olmak zorunda olan hastalar ”robotik cerrahinin faydaları nelerdir?’” sorusunun cevabını araştırmaya başlamıştır. Da vinci robotik cerrahi sistemi hem ameliyat olacak hastaya hem da ameliyatı gerçekleştirecek olan hekime büyük imkanlar sağlar.

Robotik cerrahi sistemi karına yapılan küçük kesilerden robotun kollarının girmesi prosedürüyle uygulanır. Bu da özellikle kanser operasyonlarında daha az kan kaybına yol açar.  Hem ameliyat devam ederken, hem de ameliyat sonrasında hasta, çok daha az ilave kana gereksinim duyacaktır. Da Vinci robotik cerrahi sistemi ile uygulanan ameliyatların ardından hasta çok daha az acı duymaktadır. Bunun sebebi de yine kesilerin küçük olmasıdır. Bu yöntemde kişiler acıları en en seviyede duyarlar.

Hastanede geçirilecek olan süre de bir hayli kısalacaktır. Hasta ameliyat sonrası hem hastanede daha az zaman geçirecek hem de günlük hayatına daha hızlı dönebilecektir. Bu süre açık ameliyatlarda çok daha olmaktadır. Gene kesilerin ufak olması sebebiyle enfeksiyon riskleri de minimumdur. Operasyon kesilerinin küçük olması ve kanamanın çok aza gerçekleşmesi olası bir enfeksiyon riskini de azaltmaktadır. Bunun dışında estetik açıdan da bakıldığında Da Vinci robotik cerrahi ile uygulanan ameliyatlarda iz kalma riski çok düşüktür. Açık ameliyatlar çok büyük kesilerle yapılır. Bu sebeple de iz kalma riski çok büyüktür. Ancak robotik cerrahide açılan kesilerin izleri zamanla kaybolmaktadır.

Robotik cerrahide operasyon kamera yardımı ile yapılır, bu sayede de görüntü kalitesi oldukça yüksek olur ve görüntünün çok fazla büyütülme imkanı bulunur. Cerrah operasyon yapılan bölge çok daha iyi görebilmektedir. Robotun uçları insan eline oranla çok daha küçük dizayn edildiği için insan elinin erişemeyeceği bölgelere de müdahaleler yapılabilmektedir. Robotun kollara oldukça yüksek bir dönüş açısına sahip durumdadır. Kollar tam 6 yöne hareket etmektedir. Hekimin ellerinin titremesi gibi bir problem da Da Vinci Robotik sisteminde tamamen ortadan kalmıştır.

Robotik cerrahi minimum kesilerle, hızlı iyileşme

Karın ön duvarına açılan 0,5-1 cm’lik kesilerden konulan kamera ve el aletleriyle uygulanan ve birçok alanda kullanılan minimal invaziv cerrahi, kısa süreli yatış, minimum kesi ve minimum seviyelerde enfeksiyon riski ile operasyon ardından geçirilen sürecin daha kolay ve problemsiz şekilde atlatılmasını sağlar.

Günümüzde dünyada yapılan en gelişmiş minimal invaziv cerrahi yöntem olan robotik cerrahi, da Vinci robotik cerrahi sisteminin kullanımı ile, en fazla;

 • genel cerrahi,
 • jinekoloji,
 • üroloji,
 • kulak burun boğaz alanlarında hizmet vermektedir.

Robotik cerrahi sistemi ile üç boyutlu görüntünün elde edilebildiği klasik açık ameliyat ile, hastaya en az travma yaratan minimal invaziv yöntemlerinin uygulanabildiği laparoskopik cerrahinin tüm olumlu yönleri birleşmekte ve hastaya en güvenli tedavi olanakları sağlayabilmektedir.

Robotik cerrahinin avantajları

Robotik cerrahi ile uygulanan ameliyatlar açık cerrahi ve laporoskopik cerrahiye (kapalı ameliyatlar) göre birçok avantajları vardır;

 • Dokuları ve ameliyat sınırlarını daha iyi görülür. Üç boyutlu ‘high definition’ (yüksek çözünürlük) görüntü altında operasyonun uygulanması. Gözün gördüğünden 10 ya da 20 misli büyütme ile dokuların ve cerrahi sınırların görülerek operasyonun uygulanabilmesi.
 • Daha fazla hareket yetisi ile operasyonu gerçekleştirebilme. Operasyon için bilekten daha fazla dönme yeteneğine sahip 540° dönebilen ve bileğin giremeyeceği bölgelere erişen robot kollarının olması.
 • Eldeki titremeler bu şekilde engellenir. Robotik cerrahi esnasında ellerdeki çok az titreme dahi robotik teknoloji tarafından ortadan kaldırılmaktadır. Daha fazla hassasiyet gerektiren ince işler şekilde gerçekleştirebilir.

Robotik cerrahi hastaya ne gibi faydalar sağlar?

 • Kan kaybı daha azdır ve dolayısıyla daha az kan nakli ihtiyacı olur. Robotik cerrahi uygulamalarda açık cerrahi ve konvansiyonel laparoskopiye göre daha az kan kaybı yaşanır.
 • Daha az ağrı duyulur. Geniş kesiler olmaz bu sebeple de hastanın daha az ağrısı olur ve ağrı kesici gereksinimi azalır.
 • Operasyon izinin daha az olduğu için hastalar estetik kaygı duymaz. Ameliyatlar geniş kesi uygulanmadan ve karın duvarı kesilmeden yapılır.
 • Tüm işlemler göbek deliğinden ve kasık bölgesinde açılan 3 ya da 4 küçük delikten uygulanır. Ciltte geniş operasyon izi olmadığı için estetik açıdan rahatsız eden iz bırakmaz.
 • Hastanede daha az yatma süresi sağlayarak hastalara daha kolay normal yaşantılarına dönme olanağı sağlar. Operasyon ardından aynı gün ya da ertesi gün hasta taburcu edilmektedir. Hastanın ayağa kalkma ve normal fiziksel aktivitelerine kavuşması daha kolay ve hızlı olur.
 • İnfeksiyon riski kesiler oldukça küçük olduğu için azalır. Karın açılmadığı ve kanama çok olmadığı için robotik cerrahide enfeksiyon riski minimum seviyededir.
 • Karın içi yapışıklıkların daha az olur. Açık operasyonlarda daha fazla yapışıklık ortaya çıkar ve özellikle bebek sahibi olmayı planlayan anne adaylarına öncelikli olarak laparoskopi tavsiye edilir. Yapışıklıklardan özellikle tüpler etkilenmekte ve hamile kalmak güçleşmektedir.
 • İyileşmenin oldukça hızlı gerçekleşmesi. Robotik operasyonlar mikro-cerrahi prosedürleriyle uygulandığı için karın içerisinde ve operasyon alanlarında oldukça az hasar meydana gelir ve iyileşme daha kolay ve çabuk gerçekleşir.
 • Normal hayata ve işe çok daha erken dönebilme şansı verir. Açık cerrahi yapılmadığı için hasta çok kısa sürede işine dönebilmektedir.
Randevu Al