Robotik Cerrahinin Faydaları Nelerdir?
24 Ekim 2018
Sistoskopi Nedir?
24 Ekim 2018

1 ) Seks kord stromal tümör nedir?

Overin seks kord stromal tümörleri bütün over malignansilerinin yaklaşık %5 ile % 8’ini oluştururlar. Bu tümörler seks kord ve ovarian mezenkimden meydana gelmektedirler.

2 ) Seks kord stromal tümörün hücresel tipleri nelerdir?

  • Granülosa hücreli tümörler
  • Sertoli leyding hücreli tümörler
  • Gynandroblastom

3 ) Granülosa hücreli tümörler

Daha çok reprodüktif çağda karşılaşılır. Ama aslında 15 ile 18 yaşları arasında da görülebilmektedir.yavaş yavaş ilerleyen bu granülosa hücreli tümörler, hastalığın daha ilk evresini kendini belli eder. Östrojen sagıladıkları için, küçük çocuklarda erken ergenliğe, üreme çağında adet düzensizliği,rahim iç tabakasında kalınlaşma hatta rahim kanserine, menapoz döneminin ardından da kanamalara sebep olmaktadır. Genellikle de estrogen salgılarlar. Ancak hormon salgılamayan veya androgen salgılayan tipleri de bulunmaktadır. Granülosa hücreli tümörler, daha çok menstrüel bozukluklara sebebiyet verirler. %5 civarında ki olguda, endometrial kanser ve %20 ile % 25 civarında ki olguda endometrial hiperplaziye sebep olurlar. Semptom ve bulguları nonspesifikdir, diğer over kanser tiplerine benzer. Low-grade malignansi olarak incelenirler.

4 ) Sertoli-Leydig hücreli tümör

30 ile 40’lı yaşlarda daha çok görülmektedir. Çok az karşılaşılan tümör çeşididir. Over kanserlerinin yaklaşık %0.2 civarını oluştururlar. Low-grade biolojileri vardır. Androjen salgılaması sebebi ile %70 ile % 85 klinik virilizasyona sebep olurlar. Çok az da olsa estrogen salgılarlar. Yaklaşık olarak %1 olguda bilateraldirler.

Randevu Al