Miyomlar Hamileliğe Engel Olur mu?
24 Ekim 2018
Over (Yumurtalık) Kanserleri
24 Ekim 2018

 Robotik cerrahi

Artık günümüzde kapalı ameliyatların hepsinde robotik cerrahi kullanılmaktadır. Kalp damar hastalıkları, prostat ameliyatı, safra kesesi ve kadın hastalıkları ilgili ameliyatlara kadar oldukça çeşitli ameliyatlarda uygulanan bir yöntemdir. Robotik cerrahi insan bileği gibi bir yapıdır. Her yöne dönebilir ve ameliyatlarda güvenle uygulanır. El titremesi sonucu ortaya çıkabilecek tüm problemler bu sayede ortadan kalkar. Gelişen teknoloji ile hasta memnuniyeti de artar. Devlet hastaneleri ve özel hastanelerde operasyonlarda tercih edilmektedir. Güvenle uygulanan kesiler ile kanama az olur ve estetik bozulmaz.

Son 20 sene içerisinde cerrahi alanında oldukça ciddi gelişmeler yaşandı. Bu gelişmelerin en önemlilerinden biri de ‘laparoskopik cerrahi’ oldu. Geçmişte bir ameliyatı yapabilmenin tek yolu ameliyat yapılacak olan bölgeye uygulanan büyük kesilerdi. Bunun için hastanın karın, göğüs ya da diğer vücut bölgelerinden planlanan işleme göre uzunluğu 40-50 cm‘ye kadar ulaşabilen kesiler açmak gerekebilirdi. Halbuki laparoskopi, cerrahi alanında adeta yeni bir çağı başlattı. Daha çok kapalı ya da kansız ameliyat olarak geçen laparoskopik ameliyatlar, çapları yalnızca 0.5-1.5 cm arasında farklılık gösteren 3-5 borucuk ile uygulanmaya başlandı. İlk defa 1987 senesinde safra kesesi hastalıkları için yapılan bu yöntem geleneksel cerrahiye nazaran çok büyük ve önemli imkanlar sağladı. Bugün fıtık, yemek borusu, mide, safra kesesi, karaciğer, pankreas, apandisit, ince bağırsak ve kalın bağırsağın birçok hastalığının yanı sıra böbrek, prostat ve mesane hastalıkları da laparoskopik yöntemle tedavi edebilmek mümkündür.

Laparoskopi de kendi içinde gelişimini sürdürdü ve son on sene içinde teknolojideki ilerlemelere bağlı olarak tek port cerrahisi (SPS- ameliyatın tek borucuk kullanılarak çoğunlukla göbek deliği ile yapılması), doğal açıklık cerrahisi (NOTES – operasyonun ağız, vajina, mesane, kalın bağırsak ile endoskop  aracılığı ile yapılması) ve robotik cerrahi hızla gelişti. Laparoskopide yeni bir çağ başlatmıştır, robotik sistemler. 1997 senesinde ilk robotik kolesistektomi (safra kesesi ameliyatı) uygulandıktan sonra, ürolojik, jinekolojik ve kardiyavasküler cerrahide oldukça popülerite kazandı. Misal vermek gerekirse Amerika Bileşik Devletleri’nde 2009 yılında gerçekleşen prostat ameliyatlarının yüzde 80’i da Vinci robotuyla uygulandı.

Neden robotik cerrahi

Kişinin karın boşluğunu küçük kesilerden giren bir kamera ile ve birçok cerrahi alt çubuğu ile karnında küçük bir yara meydana gelir.

Doktor, ameliyat yaptığı alanın yakından, 3 boyutlu ve en ince detayına girerek görebilmesi küçük sinir ve damarları ayırt edebilmesi ve korumasını sağlar.

Operasyon sırasında doktorun eli gibi çalışan robot ile operasyon kusursuz bir şekilde tamamlanır.

Robotik cerrahi farklı branşların tümüyle laparoskopiyle uygulanabilen bütün cerrahi işlemleri gerçekleştirebilmektedir. Bu sebeple toplumumuz kapalı ameliyat şeklinde bildiği tüm operasyonlar robotik cerrahi ile uygulanabilmektedir. Bunlar içerisinde genel olarak prostat operasyonlarından, kalp damar operasyonlarına, safra kesesi ameliyatlarından, kadın hastalıkları ameliyatlarına kadar geniş bir yelpaze uygulanır. “Minimal invazif cerrahi” olarak adlandırlan ve çağımızın yeni cerrahi akımı olan operasyonların tümünde amaç, hastanın sağlığı için gerekli olan cerrahiyi komşu dokulara minimum zarar vererek ve mümkün olduğunca organları koruyan bir prosedürdür. Bu hastanın faydasınadır. Ancak cerrahinin başarısı ve yan etkilerinin azalması açısından oldukça önemlidir.

Hastanın karın boşluğunu küçük kesilerden giren bir kamera ve birkaç cerrahi alet çubuğu ile hastanın karnında büyük bir operasyon yarası oluşmamakta, operasyon ardından iyileşme ve normal yaşama dönme daha hızlı ve kolay gerçekleşir.

Robotik cerrahinin özellikleri

Üç boyutlu görüntü

Robotik cerrahi yöntemi sayesinde elde edilen net görüntüler ilgili bölgeye uygulanacak müdahalenin etkin bir şekilde sağlanmasına imkan tanıyor. Üç boyutlu görüntü sayesinde uygulanan robotik cerrahi operasyonunda doktor derinlik hissi ile çalışmaktadır. Kamera cerrahın kontrolündedir bu sebeple de derin ve dar bölgelerdeki anatomik yapılara dair büyültülmüş, net görüntüler sağlanabilmekedir. Bu şekilde ameliyat sırasında meydana gelebilecek yaralanmalar minimuma indirilebiliyor.

 • Robotik cerrahi sistemi ile sağlanan net görüntüler ile operasyon olacak bölgeye müdahaleyi oldukça olaylaştırır.
 • Üç boyutlu görüntü, doktorun derinlik hissi ile çalışma prosedürüne sahiptir.
 • Kamera doktor tarafından kullanıldığı için dar ve derin bölgelere girilebilir ve net görüntüler sağlanır.
 • Operasyon sırasında yaralanmalar minmuma indirilmiş oluyor.

Robotik cerrahide ileri hareket kabiliyeti

Robotik cerrahinin kollarının ucundaki aletler insan bileğine benzer bir biçimdedir. Her yöne 180 derece dönebilir. Bu aletler bu özelliğinin yanında insan bileğinin hareket yetisinin olduça ilerisinde bükülebildiği gibi 540 derece de döndürülebiliyor. Bu sayede vücudun birçok yerine erişebilip kritik cerrahi müdahalelerde kesme, tutma, dikiş atma gibi önemli kolaylıklara imkan tanıyor.

 • Robotik cerrahide kollar 180 derece dönebilir ayrıca 540 dereceye kadar dönebilme özelliğine sahiptir.
 • Özellikle dar, derin ve küçük bölgelerde kesme, tutma ve dikiş atmada kolaylık elde edilir.
 • Güvenli ameliyat yapmak mümkün olur, riskleri minimuma indirir.

El titremesi ortadan kalkıyor

İnsan eli fizyolojik olarak az ya da çok titrer. Fakat robotik cerrahinin kollarındaki hassas hareket yetisi bu titremenin oluşmasını engeller. Bu şekilde de riskli bölgelerde uygulanacak olan müdahalelerde insan eline bağlı yapılabilece hatalar da maksimum şekilde azaltılabiliyor.

Robotik cerrahi avantajları nelerdir?

 • Daha küçük yara izi ve kozmetik açıdan üstünlük sağlanır.
 • Kısa sürede iyileşme sağlanır.
 • Hastanede yatış süresi kısalır.
 • Kan nakli ihtiyacı ciddi oranlarda azalır.
 • Enfeksiyon kapma riskinde azalma sağlanır.
 • Daha az yan etki yaşanır.
 • Normal yaşantıya daha hızlı dönülür.
 • Mükemmel kanser kontrolü yapılır. Kemoterapi ya da ışın tedavisi gerekli olan hastalara erken müdahale yapılabilmesi sağlanır.
 • Ağrı derecesinin daha az olması ve uygulanılması ağrı kesici miktarının azalmasına yardım eder.
 • Obezite hastalarında yağlı dokunun fazla olması cerrahi müdahaleleri zorlaştırır. Robotik cerrahi avantajı olarak yağları kolayca geçerek ameliyatı kolaylaştırır.

Robotik cerrahinin doktora avantajları nelerdir?

Ameliyat sırasında doktorlar ayakta durur. Bu süre çok uzun sürdüğü için de aşırı yorgunluk meydana gelir. Bu sebeple cerrahi müdahale güçleşir.

Operasyon sırasında doktor oturur ve karşısındaki konsoldan operasyonu yönetir. Bu sayede fiziksel yorgunluğa bağlı stres azalır ve doktorun konsantrasyonu da artar.

Hızlı ve güvenli şekilde operasyonun gerçekleşmesini sağlar ve doktora olan güvenin artmasına sebep olur. Tercih edilen doktorlar içerisinde girerek deneyimi de artmış olur.

Robotik cerrahi sonrası günlük yaşam

Robotik cerrahiyle uygulanan operasyonların sağladığı imkânlardan biri de hastaların hastanede kalma ve günlük hayata geçiş sürelerinin oldukça kısa olmasıdır. Bu şekilde robotik cerrahi sistemi ardında kemoterapi ya da radyoterapi gereken hastalarda bu tedavilere daha erken başlama şansı yakalanır.

Obezite hastalarının robotik cerrahi sistemiyle ameliyatı

Obezite hastalarında yağlı doku çok fazladır bu da ameliyatın gerçekleşmesini zorlaştırır. Robotik cerrahi sistemi; ürolojiden kardiyolojiye, jinekolojiden genel cerrahiye tıbbın pek çok alanında oldukça yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Morbid obezite hastalarında dahi pek çok farklı cerrahi müdahaleler rahatlıkla gerçekleşebilmektedir.

Ürolojide robotik cerrahi

Robotik cerrahi sistemlerinin en yaygın biçimde uygulandığı alanların başında üroloji gelmektedir. Dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde, özellikle radikal prostatektomi yani, prostatın çıkarılması müdahalesi başta olmak üzere pek çok ürolojik ameliyat için cerrahlar da Vinci’yi kullanmaktadır.

Ürolojide da Vinci ile Uygulanan Ameliyatlar:

 • Robotik Prostat Kanseri Cerrahisi
 • Robotik Böbrek Kanseri Cerrahisi
 • Robotik Piyeloplasti – Üreteroplevik Bileşke Darlıkları Cerrahisi
 • Diğer Ameliyatlar

Kalp ve damar hastalıklarında robotik cerrahi

Hayat alışkanlıklarını değiştirmenin ve diğer tedavi teknilerinin yetersiz olduğu durumlarda, kardiyovasküler cerrahi tekniklerinden faydalanmak mümkündür.

Robotik cerrahinin en fazla ve en yaygın olarak uygulandığı alanların başında kardiyovasküler cerrahi gelmektedir, bu alanda uzun zamandır oldukça başarılı ameliyatlar uygulanır. Bu ameliyatlar arasında en fazla uygulananları ise;

 • mitral kapak onarımları,
 • koroner by-pass ameliyatları (özellikle ön yüzeydeki damarların değişiminde),
 • ritim bozuklukları,
 • sağ kapak tamiri,
 • delik tamiri,
 • sağ ve sol kulakçık problemleridir.

Genel cerrahide robotik cerrahi

Robotik cerrahi sistemlerinin sıkça kullanıldığı branşlardan birisi de genel cerrahidir. Tüm diğer branşlarda olduğu gibi, robotik cerrahi sistemleri hem doktorlara hem de hastalara gerekli imkanları sağlamak için yeterlidir.

Robotik obezite cerrahisi

Robotik cerrahi sistemi obezite hastalarına uygulanan cerrahi müdahalenin daha güvenli ve daha kolay geçmesini sağlamanın yanında hastaların günlük hayata dönüş sürelerini de azaltır. Çünkü obezite hastalarındaki geniş ve kalın yağ tabakası cerrahın müdahale imkânını sınırlandırır ve istenilen müdahalenin yapılmasını da zorlaştırır.

da Vinci ile uygulanan obezite operasyonları içerisinde ilk sırada gastrik by-pass ameliyatları gelmektedir. Bu teknik hem midenin küçültülmesine hem de bağırsakların bir bölümünün devre dışı bırakılması ve alınan besinlerin emiliminin azaltılmasına imkan tanıyor.

Jinekolojide robotik cerrahi

Jinekolojik cerrahide; kanser operasyonları, rahmin çıkarılması, büyük çaplı miyomların alınması ve bunun gibi oldukça ciddi müdahaleler, 2005 senesinden beri uygulanan da Vinci ile başarılı şekilde uygulanabilir.

 • Jinekolojide robotik cerrahinin en yaygın şekilde kullanıldığı alanlar;
 • rahim ve rahim ağzı kanserleri,
 • rahim çıkartma (Histerektomi),
 • büyük ve çok sayıdaki miyomların çıkartılması (Miyomektomi),
 • sarkan vajen ya da rahmin yukarı asılması (Sakrokolpohisteropeksi),
 • tüp cerrahisi (Yumurtalıklar ile rahmin arasındaki kanalın düzeltilmesi) ameliyatları.

KBB’de robotik cerrahi

da Vinci’nin, günümüzde başarılı şekilde kullanıldığı alanlar içerisinde kulak-burun-boğaz ve baş-boyun cerrahisi de vardır. TORS (Transoral Robotik Cerrahi) olarak geçen yöntem;

 • ağız,
 • larenks (gırtlak),
 • dil ve bademcik ile alakalı iyi ya da kötü huylu tümörlerinin çıkarılmasına imkan sağlanır.

Robot yardımlı cerrahi yöntem ile, operasyonlar hiçbir kesi uygulanmadan doğal giriş yeri olan ağız yoluyla yapılabilmektedir. Açık cerrahiye oranla hastalarda çok daha az travma yaratan robotik cerrahi yöntemi, cerrahlara da, sunduğu büyütülmüş ve yüksek çözünürlüklü görüntü ile hareket yetileri fazla olan enstrümanları ile, pek çok sinirin ve damarın olduğu bu hassas ve dar bölgede daha güvenli bir çalışma imkanı sağlar.

da Vinci ile uygulanan KBB operasyonlarında işlemler, diğer cerrahi branşlarında olduğu gibi 4 kolla değil, 2 ince kol ve bir kamera yardımıyla uygulanmaktadır.

Randevu Al