Geçici Üriner İdrar Kaçırmanın Nedenleri
23 Ekim 2018
Hamilelik Döneminde İdrar Kaçırma
23 Ekim 2018

1 ) Germ hücreli over tümörü nedir?

Germ hücreli tümörler, bütün yumurtalık tümörlerinin ortalama % 20 civarını kapsar. Erişkin dönem içerisinde, % 95 ‘i iyi huylu % 5 kadarı habis karakterdedir. Bu tipteki yumurtalık tümörleri, daha çok genç yaşta olan hastalarda rastlanır. Çocuk istemi ve tedavinin ardından tekrar ortaya çıkma ihtimali değerlendirilerek, cerrahi tedavi uygulanması ön plandadır. Bu tümörler en fazla 20 ile 25 yaş aralığında görülürler. 20 yaşına dek saptanan yumurtalık tümörlerinin ortalama % 70’ i, germ hücreli yumurtalık tümörleridir. Daha çok, klinik bulgu ve belirtiler tümörün  hızlı büyümesi ile alakalı olarak meydana gelen kitle etkisine bağlı bir şekilde gelişen, karında kitle, ağrı,  şişkinlik ve gazdır. Germ hücreli over tümörleri, başlıca 7 ana grup içerisinde incelenmektedirler. Prezentasyonları ve tedavileri bakımından ortak özellikleri mevcuttur. Agresif bir şekilde ilerlerler, ancak kemoterapiye duyarlı bir tümör çeşididir.

2 ) Germ hücreli over tümörlerinin sınıflandırması

A. Disgerminom

B. Teratom

    1. İmmatür Teratom

    2. Matür Teratom

        i. Solid

        ii. Kistik

        iii. Dermoid kist (matür kistik teratom)

        iv.  Malign transformasyonlu dermoid kist

    3. Monodermal ve ileri derecede spesiyalize

        i. Struma ovarii

        ii. Karsinoid

        iii. Struma ovari ve karsinoid

        iv. Diğer

C. Endodermal Sinus Tümörü (EST)

D. Embriyonal Karsinom

E. Poliembryoma

F. Koryokarsinom

G. Mikst formlar

3 ) Disgerminoma

Germ hücreli tümörlerin arasında, en fazla karşılaşılandır. Bunların yaklaşık %15 ile % 20′si hamilelik veya lohusalık döneminde saptanır. Her yaşta karşılaşılabilir, ancak 11 ile 20 yaşlar arasında bu rastlantı daha fazladır. Olguların yaklaşık %80′i 30 yaşından küçüktür. Çapları 5 ile 15 cm civarında olabilir. Daha çok karın bölgesinde kitle, şişlik, ağrı ve akut karın bulguları ile kendini ortaya çıkarır. Çok az da olsa, vajinal kanama da görülebilmektedir. Hastanın dış görünüşü dişi olduğu halde, bazen Y kromozomu bulunabilir. Tümör belirteci olarak bhCG kullanılabilir. Epitheliyal tümörlerin aksine erken dönem içerisinde de teşhis edilebilirler. Tedavisi epitheliyal over tümörleri ile aynıdır. Cerrahi müdahalenin ardından, radyoterapi de uygulanabilmektedir.

4 ) Endodermal sinüs tümörü

1 ile 45 yaş arasında rastlanan bir tümör çeşididir. Embryonik dönemde oluşan ve yolk kesesi olarak ifade edilen oluşumu ortaya çıkaran hücrelerden köken alır. Klasik olarak tümör belirteci olarak a-fetoprotein salgılar. Daha çok karın bölgesinde ağrı, kitle, şişlik, ateş ve vajinal kanama problemleri olur. İlk olduğu dönem içerisinde de teşhis edilebilir. Daha çok, tek taraflı görülür. Tedavide etkilenen yumurtalık çıkarılır. Karşı taraf yumurtalık incelenir ve ihtiyaç duyulması durumunda ise, biopsi alınır. Aynı şekilde ihtiyaç duyulması durumunda, takviye kemoterapi uygulanır.

5 ) İmmatür teratom

İmmatür Teratom, 17 ile 19 yaşlarında en fazla rastlanmaktadır. Ortalama 18 cm çapına ulaşabilen büyük ve solid yapıda tümörlerdir. Uygulanacak olan tedavi yöntemi, cerrahidir. Evre 1 den ileri olgularda standart bir şekilde kemoterapi uygulanır.

6) Embryonal karsinom

Overin en malign davranışlı tümörüdür. Daha çok 13 yaşında rastlanması ile beraber, yaklaşık 4 ile 22 yaş arasında da rastlanabilir. Daha çok yalnızca bir overi tutar. Özellikle ilk bulgu olarak karın ağrısı ve kitle gözlenir. Bütün hastalarda cerrahi işlemin yapılmasının ardındani kemoterapiye ihtiyaç duyulur.

7 ) Germ hücreli over tümörünün tanısı nasıl yapılır?

  • Semptomlar, bulgular, tümör belirleyicileri ve risk etkenleri (yaş gibi) beraber değerlendirilerek, tanıya gidilir. Premenarşal kız çocuklarında 2 cm üzerindeki veya reprodüktif çağda 8 cm üzerindeki kitleler, cerrahi eksplorasyona tabi tutulmalıdır.
  • Cerrahi eksplorasyonun yapılması düşünülen hastalara tam kan sayımı, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, akciğer grafisi çekilir. Premenarşal kızlarda disgenetik gonad olabilme ihtimali göz önüne alınarak karyotipleme gereklidir.
  • Genç kızlık ve reprodüktif dönemde 8 cm altında olan kistik lezyonlarda, 2 ay oral kontraseptif ile bekleme uygun görülmektedir. Bu dönem boyunca regresyon oluşması halinde, takibe devam edilir.

8 ) Germ hücreli tümörler nasıl tedavi edilir?

Germ hücreli tümörden şüphelenilmesi halinde, doktor tarafından laboratuar testleri, düz filmler ve kanserin vücudunuzun diğer bölgelerine sıçrayıp sıçramadığını anlayabilmek adına, ilave testlere ihtiyaç duyulabilmektedir. anlamak için ek testler yapabilir. Bu sürece evreleme ismi verilmektedir. Hastaya uygulanacak olan en uygun tedavinin planlanabilmesi için, doktorun hastalığın evresini bilmesi çok önemlidir. Germ hücreli tümörlerin büyük bir kısmı, kan testleri ile tümörün izlemini mümkün kılan maddeler (alfa-fetoprotein veya insan korionik gonadotropin gibi) salgılar.

Germ hücreli tümörlerin tedavisi, tümörün yeri, evresi ve tipine göre değişiklik gösterir. Daha çok, cerrahi olarak tümörün tamamı veya tamamına yakın bir kısmının çıkarılması mümkündür. Tümör, cerrahi müdahaleler ile tamamen çıkartılamıyorsa, o zaman hastaya kemoterapi veya radyoterapi verilebilir.

Randevu Al